Konferensen innehåller föreläsningar och diskussioner om svenska språket samt kultur och samhälle i Sverige. Du har även möjlighet att hålla egna presentationer.

Här kan du läsa mer om konferensen och hur du ansökar om att få delta:
https://svensklararkonferens-i-osaka.confetti.events/

Arrangörer:
Svenska institutet
Osaka universitet

Sista datum för ansökan är den 2 september.