Konferensen innehåller presentation av det nordiska samarbetet och visning av de nordiska ambassaderna. Föreläsningar och diskussioner om svensk litteraturs spridning i världen och läromedel i svenska. Deltagarna har även möjlighet att hålla egna presentationer.

Arrangörer:
Svenska institutet
Sveriges ambassad Berlin