Vid Jagellonska universitetet forskar man bland annat om inlärning av svenska som främmande språk. Det svenska uttalet utgör ett av de svåraste momenten vid inlärning av svenska bland polacker. Flera studenter skriver sina masteruppsatser inom detta ämne. Zetterholms föreläsning kommer därmed att ge dessa studenter en fördjupning i ämnet och inspiration inför deras uppsatsskrivande.

Ett delsyfte med projektet är också att stärka samarbetet mellan två närliggande universitet i Polen som erbjuder svenskundervisning – Jagellonska universitetet och Schlesiska universitetet.

Kontaktperson:

Fil.dr. Iwona Kowal, prefekt
Institutionen för svenska språket och litteraturen, Jagellonska universitetet
iwona.kowal@uj.edu.pl