Under höstterminen 2018 ger Helsingfors universitet en ny kurs för studenter i nordiska språk inom kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer. Kursen heter Språk och litteratur i samhället och har som mål att belysa och överblicka samband mellan språk, litteratur och samhälle med särskild fokus på samhällsrelevans och aktuella problem. Föreläsningarna och studenternas grupparbeten handlar om kritisk textanalys, nordiskt samarbete, samhällsord som skiljer sig mellan Finland och Sverige, litteratursociologi, normkritik, identitetspolitik och laddade ord.

Daniel Wojahn, lektor vid Södertörns högskola, är inbjuden till universitetet för att föreläsa om svensk språkaktivism och språkvård inom ramen för kursen.

Kontaktperson