Konferensen ingår i forskningsprojektet Les Mythèmes du Nord (de nordiska myterna). De teman som väljs ut tar upp vissa stereotyper och föreställningar om Norden. I år handlar konferensen om ljudbilder från norr; från körmusik, klassisk musik, Abba, Eurovision, metal till bara tystnad. Det blir en serie presentationer av föreläsare från Frankrike, Kanada, Finland, Danmark, Tyskland och Lettland.

Kontaktperson

Annika Helander, utlandslektor i svenska
Université de Strasbourg
helander@unistra.fr