Programmet omfattar föreläsningar och diskussioner om språk, litteratur och samhälle. Konferensen bygger på att du deltar aktivt för att utbyta erfarenheter och nya idéer.

För vem?

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i svenska språket eller om Sverige vid ett universitet eller en högskola i utlandet. Det finns cirka 65 platser. En förutsättning för att du ska få delta är att du kommer att undervisa under läsåret 2019/2020. Du som inte deltagit i vår sommarkonferens de senaste åren har företräde. Om det är flera lärare från samma institution kanske inte alla kan få plats.

Bland årets föreläsare:

  • Helén Ericson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (om bedömning av språkfärdighet)
  • Jenny Elfving, Improvisationsstudion Stockholm AB (improvisationsteater som metod i språkundervisningen)
  • Johanna Frid, författare (om sitt författarskap)
  • Stefan Axelsson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (om uttalsundervisning)
  • Representanter för Statens kulturråd (om översättarstöd)

För mer information och anmälan

Du anmäler dig via den här länken där du också kan läsa mer om programmet.

Kontaktpersoner