Programmet omfattar föreläsningar och diskussioner om språk, litteratur och samhälle. Konferensen bygger på att du deltar aktivt för att utbyta erfarenheter och nya idéer.

För vem?

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i svenska språket eller om Sverige vid ett universitet eller en högskola i utlandet. Det finns cirka 70 platser. En förutsättning för att du ska få delta är att du kommer att undervisa under läsåret 2019/2020. Du som inte deltagit i vår sommarkonferens de senaste åren har företräde. Om det är flera lärare från samma institution kanske inte alla kan få plats.

Ansökningstiden har nu gått ut och inga lediga platser finns.

Program – svensklärarkonferens på Skåvsjöholm 2019.