Sam Ghazi har bland annat skrivit science fiction-romanen Sången ur det kinesiska rummet som han kommer att presentera för studenterna. Jerry Määttä från Uppsala universitet är en av Sveriges främsta forskare inom svensk sf-litteratur.

De båda inbjudna gästerna kommer att diskutera digitaliseringens betydelse för språk, litteratur och samhälle med särskilt fokus på hur svensk sf-litteratur speglar dessa frågor.

I höst (2018) startar en masterkurs vid universitetet om förhållandet natur – teknik – människa.

Kontaktperson