Vilken respons ger lärare i distansundervisning och vad vill elever ha?

Webbinarium med Liivi Jakobson, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Anmäl dig nedan.

Liivi Jakobsson har genom sin forskning inom området respons, speciellt med fokus på nybörjare i svenska som andraspråk, skapat en egen forskningsprofil. Liivi Jakobsson har lång erfarenhet av utveckling och framställning av nätbaserad språkundervisning. I över 30 år har hon varit språklärare på svenska och utländska ungdomsskolor och i vuxenutbildningen.

Denna presentation, med stöd i internationell och egen forskning, diskuterar framför allt de psykologiska-pedagogiska aspekterna i samband med respons. Frågor som behandlas avser framför allt sättet att ge respons på (till exempel beröm och information) ur lärar- och elevperspektiv. Vidare behandlas olika dilemman lärare behöver handskas med i responsarbetet i nätbaserad undervisning. Webbinariet avslutas med tips och råd om medvetna didaktiska val som lärare kan göra för att engagera och motivera elever till lärande.

Webbinariet riktar sig till svensklärare vid universitet och högskolor utanför Sverige. Efter den 25 mars kan man se det inspelat under våra lärarspecifika sidor.

Anmäl dig här.

Arrangör: Svenska institutet