Maïmouna Jagne-Soreau forskar om postinvandringslitteratur i Norden och kommer för att berätta om detta för svenskstudenter vid Ryska statliga universitetet i Moskva.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska och studenterna bjuds in till föreläsningen digitalt.
Antalet platser är begränsat.

Om du är intresserad av att delta så anmäl dig i förväg till svensklektor Hanna Sandborgh.

Svensklektor vid Ryska statliga humanistiska universitetet i Moskva