Maïmouna Jagne-Soreau kommer att tala om sitt avhandlingsprojekt, som handlar om satir och mellanförskap i ett postnationalt perspektiv.

Föreläsningen arrangeras inom ramarna för Nordiska språk- och kulturdagarna vid Nordliga arktiska federala universitetet i Archangelsk, Ryssland.

Föreläsningen hålls på engelska för studenter från olika inriktningar med det gemensamma att de alla läser nordiska språk, antingen svenska, finska eller norska.

Svensklektor vid Nordliga arktiska federala universitetet