Temadagen kretsar kring Astrid Lindgrens författarskap och koncentrerar sig särskilt på hennes älskade barnboksfigur Pippi Långstrump som i år fyller 75.

Gästföreläsare från Sverige är Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, som ägnat mycket av sin forskning åt Astrid Lindgren. Övriga föreläsningar och presentationer under temadagen ges av såväl anställda vid universitet som studenter.

Föreläsningarna är öppna för samtliga intresserade.

En efterföljande, mer praktiskt inriktad, workshop kommer också att anordnas, dock enbart för svenskstudenter vid universitet.

Syftet är att uppmärksamma Astrid Lindgrens författarskap samt skapa intresse för svensk litteratur i allmänhet och barn- och ungdomslitteratur i synnerhet.

Svensklektor vid Universitetet i Gdansk