Översättningens sociologi och filosofi

Hur översätter man från ryska till svenska och hur försörjer man sig som översättare?

Översättare och Rysslandskännare Stefan Lindgren kommer att föreläsa online om översättandets villkor och idéer och sedan konkretisera sina idéer i en mycket populär rysk novell av Sjtjedrin-Saltykov som han har översatt, Berättelse om hur en bonde livnärde två ämbetsmän. Svenskstudenterna får dryfta problem i ett översättningsseminarium och diskutera översättningsarbetets utveckling och framtid i Ryssland och Sverige.

Svensklektor vid Ryska statliga universitetet för humaniora, RGGU i Moskva

Robert Pedersen

rotpen@gmail.com