Föreläsningen riktar sig till seminardeltagare i kursen Sprache und Kultur: Der Gleichstellungsgedanke in schwedischer Kinder- und Jugendliteratur, som ges för BA-studenter inom skandinavistiken på universitetet. Det är dock en öppen föreläsning som universitetet hoppas ska locka en bredare publik.