Möte med författaren Lena Andersson

Om romanen "Dottern" och det svenska folkhemmet. Lena Andersson berättar om och läser ur sina folkhemsromaner och samtalar med publiken.

Inom ramen för svenskundervisningen vid universitetet i Zürich har studenterna läst romanen ”Dottern” och får nu möjligheten att träffa författaren med den skarpa blicken och det glasklara språket. Lena Andersson berättar om och läser ur sina folkhemsromaner och samtalar med publiken.

Lena Andersson har två framträdanden – på svenska – på universitetet: ett på dagtid inom svenskundervisningen och ett på kvällen. Det senare är öppet för alla intresserade.
OBS! Certifikatsplikt (med kontroll) enligt gällande regler och föranmälan till: anna.schaffner@ds.uzh.ch

Universität Zürich, Abteilung für Skandinavistik

Anna Schaffner

anna.schaffner@ds.uzh.ch