Berggrens föreläsning riktar sig till svenskstuderande på olika nivåer och till studenter som läser andra nordiska språk. Mats Berggren kommer också att berätta om sitt författarskap under Svenska språkdagar den 26–27 april. Svenska språkdagar är en konferens för svensklärare och översättare i Ryssland och i Vitryssland som anordnas vartannat år.

Mats Berggren har varit ledamot av Svenska Barnboksakademin och ingått i juryn till Astrid Lindgren Memorial Award.

Kontaktperson:

Irina Matystsina, svensklärare
Lomonosov Moscow State University (MGU)
imatits@kmail.ru