Konferens för svensklärare i Kanada, Mexiko och USA

Den s.k. ASTRA-konferensen är årlig och riktar sig till dig som undervisar i svenska språket vid ett universitet eller en högskola i Kanada, Mexiko och USA under läsåret 2021/2022. I år är konferensen helt digital.

Årets konferens har temat ”Ras, identitet och tillhörighet i Sverige nu och förr” och bland talarna finns framstående experter från både Sverige och USA.

Arrangörer:
Svenska institutet
Sveriges ambassad i Washington DC
ASTRA – Association of Swedish Teachers and Researchers of America

Kontaktperson på SI