Naturen i den nordiska litteraturen är temat på den samnordiska kursen Interskandinavische Sprachkompetenz vid Frankfurts universitet. Studenterna får under kursen bekanta sig med ekokritik, det vill säga det nya forskningsfältet inom den nordiska litteraturvetenskapen som undersöker (makt)relationen mellan människa och natur.

Litteraturvetaren Anna-Karin Jonasson från Mittuniversitetet är inbjuden att föreläsa för kursdeltagarna. Hon forskar om ekokritiken i Kerstin Ekmans litteratur med fokus på trilogin Vargskinnet. Mer specifikt undersöker Jonasson temat gränser och maktrelationer mellan den mänskliga kroppen, språket och naturen.

Inför besöket ska studenterna läsa valfria delar av Vargskinnet och Händelser vid vatten samt få en genomgång av Kerstin Ekmans författarskap och litterära profil.