Hans Christian Cars skriver om flykten i sin bok Flykten över järnridån – en sann historia som nu har kommit ut i tysk översättning. Paret Cars berättar om händelserna i boken, men också om svensk utrikespolitik under kalla kriget.

Föreläsningen riktar sig såväl till andra- som fjärdeårsstudenter i svenska vid Univerzita Komenského; för de senare ingår föreläsningen i en kurs i svensk politisk nutidshistoria.

Kontaktperson:

Martin Ringmar, utlandslektor i svenska
Univerzita Komenského
martin.ringmar@uniba.sk