Jan Holmberg träffar svenskstudenterna vid universitetet i Granada. Utgångspunkten för mötet är filmen Persona vars manus studenterna har läst. Jan Holmberg berättar också om sin nya bok Författaren Ingmar Bergman.

Föreläsningarna arrangeras med anledning av jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år.