Improvisationsteater är teater utan manus vilket kräver samarbete, att våga vara spontan och att våga misslyckas. Att kombinera språkinlärning med improvisationstekniker är både effektivt och framgångsrikt. För att lära sig ett nytt språk och utvecklas i det, behöver man våga använda språket och även göra fel. Forskning visar att inlärning sker som bäst när man är avslappnad och har roligt. I stället för att konkurrera hjälper man varandra att lyckas, vilket också är grunden för improvisationsteater.

Svenskstudenterna på B1- och C1-nivå kommer att arbeta tillsammans med Jenny Elfving.

Kontaktperson:

Mita Gustincic Pahor, svensklärare
Universitetet i Ljubljana
mgp@ff.uni-lj.si