Improvisationsteater är teater utan manus. Alla scener, karaktärer och berättelser föds i stunden inför publiken med hjälp av varandras impulser och idéer. För att kunna göra detta krävs samarbete, men också spontanitet, lekfullhet och ett bejakande förhållningssätt till både sig själv och varandra. När man tränar improvisationsteater handlar mycket om att våga testa och att våga misslyckas.

Jenny Elfving är utbildad gymnasielärare i svenska och tyska, samt dramapedagog. Under 10 år har hon arbetat parallellt med språkinlärning och improvisationsteater och är även själv aktiv skådespelare, regissör och improvisatör.

I Groningen arrangeras en workshop för studenterna som studerar första/andra året och en workshop för språklärarna.

Rijksuniversiteit Groningen