Föreningen för nordiska studier (”l’Association pour les Études Nordiques”) organiserar vartannat år en  konferens som mötesplats för forskare, doktorander, studenter och andra intresserade av nordiska studier från olika lärosäten och länder.

Konferensen innefattar panelsamtal och föredrag ur olika forskningstraditioner och discipliner, för att belysa bredden och djupet i domänen Nordiska studier. Det hålls ungefär 40 föredrag och deltagarna beräknas vara mellan 80 och 90 personer.

2019 organiseras konferensen av universitetet i Strasbourg i samarbete med Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU).