Gränsland Narva

Evenemang som belyser Narvas status som gränsområde och mötesplats mellan olika stormakter, språk och identiteter genom historien.

Konferens på svenska och ryska med inbjudna forskare från Sverige, Finland och Estland:
Fredag 12 nov, Narva College, kl 15:30 – 18:00
Lördag 13 nov, Narva slott, kl 10:00 – 12:00

Svensk och estnisk musik och sång, bland annat Carl Michael Bellman:
Lördag 13 nov, Narva fästning, Reconditorium, kl 13:00 – 14:45

Historisk fäktning och dräktuppvisning med Carolus Rex och Adelsfanan:
Lördag 13 nov, Narva fästning, kl 15:00 – 15:25

Finansieras av Samarbetsfonden Sverige Estland, Svenska institutet, Nordiska ministerrådet och Svenskt konstsilke.
I samarbete med Narva museum och den årliga historiska rekonstruktionen av fältslaget år 1700.
Gratis buss kl 07:00 lördag 13 nov från Tartu (plats meddelas senare), tillbaka på kvällen. Anmälan e-post: Viivika.Voodla@ut.ee

Kontaktpersoner vid Tartu universitet

Ewa Holm, svensklektor

ewa.holm@ut.ee

Einar Petander, Dora Plus gästdoktorand

nils.einar.petander@ut.ee