Skandinaviska avdelningen vid Zagrebs universitet har bjudit in Jan Pedersen, docent i översättningsvetenskap och föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Jan Pedersen kommer att föreläsa om kulturell överföring i medieöversättning i Sverige och resten av Norden samt presentera Tolk- och översättarinstitutet för svenskstuderande och lärare.

Vid nästa föreläsning behandlar Jan Pedersen metaforer i undertextning för översättningsstudenter och lärare vid engelska och skandinaviska avdelningen. Föreläsningen hålls på engelska.

Kontaktperson:

Goranka Antunović
Zagrebs universitet
goranka.antunovic@ffzg.hr