Skandinaviska avdelningen vid Zagrebs universitet har bjudit in Jan Pedersen, docent i översättningsvetenskap och föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Jan Pedersen kommer att hålla två föreläsningar. Den första föreläsningen handlar om kulturell överföring i medieöversättning i Sverige och i resten av Norden. I den andra föreläsningen behandlar Pedersen metaforer i undertextning för översättningsstudenter och lärare vid den engelska och skandinaviska avdelningen.

Pedersen kommer också att presentera Tolk- och översättarinstitutet för svenskstuderande och lärare.

Kontaktperson:

Goranka Antunović
Zagrebs universitet
goranka.antunovic@ffzg.hr