Som en del av kursen i modern skandinavisk litteratur föreläser Henrik Johnsson om ockultism inom ramen för August Strindbergs roman Inferno.

Gästföreläsningen riktar sig till studenter i skandinavistik vid Univerzita Karlova i Prag.

Kontaktperson:

Susanna Hofmann
Univerzita Karlova
ananassymfonie@gmail.com