Gästföreläsningen riktar sig till studenter i skandinavistik vid Univerzita Karlova i Prag. Föreläsningen ingår som en del av studenternas kurs i modern skandinavisk litteratur.

 

Kontaktperson:

Susanna Hofmann, utlandslektor i svenska,
Univerzita Karlova
ananassymfonie@gmail.com