Syftet är att studenterna ska få möta en ung svensk författare som skildrar sin generation och som skulle kunna vara tänkbar att introducera för en polsk publik.

Studenterna kommer att hålla i ett författarsamtal på svenska med Isabella Ståhl. Därutöver kommer författaren att närvara vid en översättningscirkel för yngre översättare. I cirkeln, som arrangeras i samarbete med Sveriges ambassad, deltar många av universitetets tidigare studenter.

Gabriel Stille, svensklektor vid Universitetet för humaniora och samhällskunskaper

gstille@swps.edu.pl