Föreläsningen ingår i projektet Svensk-finska kontaktytor som är ett övergripande tema för studenterna i Göttingen under hela det akademiska läsåret 2017/2018.

Projektet syftar till att informera dels om finsk-ugriska nationella minoriteter i Sverige (sverigefinnar, tornedalingar och samer), dels om svenska språket och finlandssvenskar i Finland.

Projektet är ett samarbete mellan tre institutioner vid Georg-August-Universität Göttingen.

Kontaktperson

Marianne Broermann
Georg-August-Universität Göttingen
marianne.broermann@zess.uni-goettingen.de