Gästföreläsningen syftar till att låta studenter, forskare och lärare möta en aktuell författare, framstående akademiker och mångårig förgrundsgestalt inom litterärt liv och feministisk opinionsbildning.

Witt-Brattströms besök görs med anledning av att hennes roman Århundradets kärlekskrig kommer ut på polska.

 

Kontaktperson

Gabriel Stille
Universitetet för humaniora och samhällsvetenskaper, (SWPS)
gstille@swps.edu.pl