Temaveckan innehåller föreläsningar, filmvisningar och olika kulturella aktiviteter på alla de olika nordiska språken som undervisas på Sorbonne.

Sorbonnes universitet har fått bidrag från SI för att bjuda in Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, och författaren och skribenten Ulf Peter Hallberg.

Yvonne Leffler kommer att tala om Victoria Benedictsson och Anne Charlotte Leffler. Ulf Peter Hallberg kommer att berätta om sin roman Strindbergs skugga i Nordens Paris, där Victoria Benedictsson har en nyckelroll.