Kjell Kampe, utbildare, föreläsare och författare och Merrick Tabor, universitetsadjunkt vid Stockholms universitet föreläser om svenska språket i en språklig, social och kulturell kontext för studenter, lektorer, professorer och andra intresserade.

Föreläsningen hålls på engelska.

Föreläsningen ska uppmärksamma studenter och kursdeltagare som läser svenska på hur viktigt det är att förstå och vara medveten om språkliga, sociala och kulturella skillnader för en fungerande kommunikation. Efter föreläsningen finns tid för diskussion och mingel. Svenskstudenterna förbereder en svensk buffé efter svenska recept.