För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Elin Wägner var en förgrundsfigur som var pådrivande för denna utveckling. Den unga Elin Wägner var färgad av Ellen Keys idéer om kvinnans särart. Båda såg rösträtten som ett medel, inte som ett självändamål.

Det är som feminist Elin Wägner blir riktigt besvärlig. Hon är en stenhård moralist som kräver det omöjliga av oss. Hur mycket ansvar är vi egentligen beredda att ta – för freden, framtiden – och klimatet? Vår tids egotrippade kvinnosak skulle hon inte ge mycket för. Hon krävde mycket mer.

Ulrika Knutsson, journalist, författare och krönikör föreläser för studenter vid utbildningen BA Skandinavistik vid Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg och för undervisande lärare och forskare vid skandinavistik-institutioner i Tyskland.

Ulrika Knutssons föreläsning inom ramen för ATdS (Arbeitstagung der Skandinavistik) tar upp teman som rösträtt och kvinnofrågan, som behandlas ur ett historiskt perspektiv.

Professur für Skandinavistik, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg