Den svenska samtidslitteraturen är stark och i högsta grad levande. Att läsa den är att göra en kulturell och geografisk resa genom ett brokigt land där många kulturer möts. Det är spännande, rörande, ibland upprörande att läsa – lite som att verkligen granska sig själv i spegeln.

Arne Johnsson är poet och litteraturkritiker och sitter bland annat med i juryn för Augustpriset.

Föreläsningen är öppen för svensklärare och svenskstuderande (på minst B2-nivå) vid universitet och högskolor utanför Sverige och kommer att spelas in.

Registrera dig här till ”Bland renegater, glesbygdskämpar och kaxiga glittertjejer”.

Arne Johnsson har gjort en sammanställning över litteratur som kommit ut 2020 som du kan ladda ner här. Se till att du har den till hands under webbinariet då han kommer att referera till den.

Arne_Johnsson_Litteraturlista_2020

Arrangör: Svenska institutet

Kontaktperson på SI