Kommande evenemang

External
Financially supported
Läs mer om “Vikingar och nordisk mytologi”

Vikingar och nordisk mytologi

Pierre Brice Stahl, Université de Paris–Sorbonne – Paris IV, ger en föreläsning om vikingar och nordisk mytologi. Föreläsningen vänder sig såväl till studenterna som läser svenska som andra intresserade åhörare på...

Startdatum: 26 Mar 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “Workshoppar om litteratur, retorik och uttal”

Workshoppar om litteratur, retorik och uttal

Lars Elofsson från Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg håller workshoppar och föreläsningar för svenskstudenterna i Kiev.

Startdatum: 02 Apr 2018
Slutdatum: 06 Apr 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “Ungdomsboksförfattaren Mats Berggren föreläser i Moskva”

Ungdomsboksförfattaren Mats Berggren föreläser i Moskva

Skönlitteratur ingår i utbildningen i svenska på Lomonosov Moscow State University. Studenterna läser såväl svenska klassiker som modern litteratur i alla genrer.

Startdatum: 24 Apr 2018
Slutdatum: 25 Apr 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “Poeten Athena Farrokhzad föreläser vid två universitet i Polen”

Poeten Athena Farrokhzad föreläser vid två universitet i Polen

Syftet är att låta svenskstuderande vid Universitetet för humaniora och samhällsvetenskaper (SWPS) i Warszawa och Jagellonska universitetet i Krakow, såväl som en intresserad allmänhet, möta en tongivande ung svensk författare,...

Startdatum: 10 Maj 2018
Slutdatum: 11 Maj 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “"Välfärdens möjligheter och begränsningar för välbefinnandet"”

"Välfärdens möjligheter och begränsningar för välbefinnandet"

Under 1900-talet förbättrades svenskarnas livssituation avsevärt och gjorde Sverige vida känt som välfärdssamhälle. Varför ledde inte dessa sociala landvinningar till ett allmänt välbefinnande?

Startdatum: 23 Maj 2018
Slutdatum: 25 Maj 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “Ebba Witt-Brattström talar om jämställdhet”

Ebba Witt-Brattström talar om jämställdhet

Universiteten i Zürich och Basel har tillsammans med SGSS (Schweizerische Gesellschaft für skandinavische Studien) bjudit in Ebba Witt Brattström för att föreläsa för studenterna som läser svenska.

Startdatum: 23 Maj 2018
Slutdatum: 25 Maj 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “Svenskans uttal ur ett inlärningsperspektiv”

Svenskans uttal ur ett inlärningsperspektiv

Eliszbeth Zetterholm, Stockholms universitet, besöker Jagellonska universitetet i Krakow och Schlesiska universitetet i Sosnowiec för att föreläsa om inlärning av svenskt uttal.

Startdatum: 28 Maj 2018
Slutdatum: 29 Maj 2018
Status:
Kommande!
Läs mer om “Improvisationsteater med svenskstudenter”

Improvisationsteater med svenskstudenter

Dramapedagog Jenny Elfving kommer till universitetet i Ljubljana för att med hjälp av improvisationsteater stärka studenternas språkutveckling.

Startdatum: 28 Maj 2018
Slutdatum: 30 Maj 2018
Status:
Kommande!