Digitalt språkcafé – tips

Digitala språkcaféer, ett sätt att öva sin svenska under pandemin.

Den 21 april planerade vi svensklektorer i Poznań och Lviv, Andras Haggärde och Per Fredborn Larsson, ett språkmöte där studenter från två olika universitet skulle få möjlighet att träffas under en timme och prata svenska via Zoom, tillsammans med oss lektorer. Det var studenter från Ivan Franko-universitetet i Lviv och Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań, Polen som deltog i mötet.

Vi lektorer planerar att organisera ett nytt möte snart och hoppas på att fler studenter och svensklektorer runt om i världen vill delta.

Om du vill ordna ett eget café, kontakta gärna Andreas för tips!

 

”Det var mycket intressant för mig, och jag vill gärna hänga med nästa språkkafeer och prata med andra studenter, det hjälper mig att förbättra uttal och språk. Jag också tycker att det skulle vara bra att ha ett ämne för oss att diskutera, eller vi kan prata om nyheter, eller dela vår erfarenhet om ett specifikt ämne.”

Zoriana, student år 2 i Lviv, Ukraina

”Språkmöten skapar möjligheter att prata svenska med fler studenter, hålla kontakt med andra under pandemin och öva på språket på ett lite mer fritt sätt. Jag vill att vi pratar helt fritt, utan att bestämma ämnen i förväg. Lektorer å andra sidan kan ha sina förslag för att uppmuntra oss ibland.”

Paweł, student år 3 i Poznań, Polen

Kontaktpersoner