Arrangera sommarkurser för svenskstuderande 2021

Svenska institutet söker kursarrangörer som vill anordna sommarkurser i Sverige för svenskstuderande från universitet i utlandet.
Tre personer sitter vid ett skrivbord och diskuterar.

SI har erbjudit sommarkurser i svenska för utländska studenter sedan 1960-talet. Kurserna har lockat deltagare från hela världen och gett många studenter levande kunskaper i språket och ett oförglömligt möte med Sverige. Under kursen ska kursdeltagarna tillämpa och vidareutveckla sin svenska. Det är viktigt att de också får en bild av Sverige i dag.

Sommarens kurser förväntas äga rum under perioden 15 juli–31 augusti 2020, vara 18 dygn långa och ha 30–40 studenter från SI:s samarbetsuniversitet i utlandet.

Eftersom SI inte har möjlighet att arrangera och administrera sommarkurserna görs denna utlysning:

Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2021 (pdf)

Sista ansökningsdag: 10 januari 2021

Sommarkurser i svenska – information till studenterna