Appen Learning Swedish baserar sig på den första modulen av tre i webbkursen learningswedish.se. I kursen får du följa utbytesstudenten Nathalie och hennes vänner som läser svenska vid Uppsala universitet. Appen innehåller också en referensdel med ord, fraser och grammatik.

Alla instruktioner ges på engelska. När appen är installerad, fungerar den även utan uppkoppling.

Kursmaterialet har tagits fram av Svenska institutet i samarbete med svensklärare vid universitet i och utanför Sverige.

Learning Swedish Android

Learning Swedish Iphone