Startsida

Kurser i svenska

Läs mer om “En inblick i kursen ”Sverige på distans””

En inblick i kursen ”Sverige på distans”

Svenska institutet har arrangerat sommarkurser för svenskstuderande vid universitet i utlandet sedan 1960-talet, oftast i samarbete med svenska folkhögskolor. Svenska studeras vid cirka 230 universitet i 38 länder och antalet studenter utanför Norden är drygt 10 000. Hur började det egentligen?